Γιατί Typhoon Electric

Σειρά TYPHOON Electric, 3 σταδίων, αερόψυκτοι, εμβολοφόροι αεροσυ-μπιεστές υψηλής πίεσης, που αποτε-λούνται από 8 βασικά μοντέλα, με πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής και κα-θαρό αναπνεύσιμο αέρα σύμφωνα με το EN 12021, καθιστώντας τους τέλεια λύση για κάθε εφαρμογή αναπνεύσιμου αέρα, paintball ή βιομηχανική; π.χ. πυροσβεστικές ομάδες διάσωσης, στρα-τιωτικές μονάδες, καταστήματα κατα-δύσεων, λέσχες paintball και άλλα.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερις εκδόσεις:

 • Ανοιχτού Τύπου Φορητός
 • Κλασικός Στατικός
 • Αθόρυβος – Με ηχομόνωση που του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου το επίπεδο θο-ρύβου είναι θέμα. Περιλαμβάνει οδήγηση με ψηφιακό πίνακα, για έλεγχο, προστασία και διασφά-λιση της ασφαλούς λειτουργίας του συμπιεστή.
 • Εκδόσεις Economy – Χωρίς αυτοματισμούς. Μοντέλα: Open 13ES, Open 15ES, Silent15ES, Si-lent 18ES.

Γιατί Typhoon Electric

Σειρά TYPHOON Electric, 3 σταδίων, αερόψυκτοι, εμβολοφόροι αεροσυ-μπιεστές υψηλής πίεσης, που αποτε-λούνται από 8 βασικά μοντέλα, με πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής και κα-θαρό αναπνεύσιμο αέρα σύμφωνα με το EN 12021, καθιστώντας τους τέλεια λύση για κάθε εφαρμογή αναπνεύσιμου αέρα, paintball ή βιομηχανική; π.χ. πυροσβεστικές ομάδες διάσωσης, στρα-τιωτικές μονάδες, καταστήματα κατα-δύσεων, λέσχες paintball και άλλα.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερις εκδόσεις:

 • Ανοιχτού Τύπου Φορητός
 • Κλασικός Στατικός
 • Αθόρυβος – Με ηχομόνωση που του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου το επίπεδο θο-ρύβου είναι θέμα. Περιλαμβάνει οδήγηση με ψηφιακό πίνακα, για έλεγχο, προστασία και διασφά-λιση της ασφαλούς λειτουργίας του συμπιεστή.
 • Εκδόσεις Economy – Χωρίς αυτοματισμούς. Μοντέλα: Open 13ES, Open 15ES, Silent15ES, Si-lent 18ES.

«Όλες οι βασικές εκδόσεις Typhoon Electric παρέχουν αυτόματο σταμάτημα και αυτόματη αποστράγγιση συμπυ-κνωμάτων ως βασικό εξοπλισμό»

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

● Χωρητικότητα λιπαντικού: 2.2 lit συνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστή
● Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος:+50C έως +450C
● Στάθμη Θορύβου: Silent 15E – 69 dB(A) @1m, Silent 18E – 70 dB(A) @1m.

◆ Νέα ‘’Οικονομικά’’ Μοντέλα: Open 13ES, Open 15ES = Χειροκίνητο σταμάτημα & αποστραγγίσεις, 1 σωλήνας πληρώσεως. Silent 15ES, Silent 18ES = Χωρίς Ψηφιακό Πίνακα, Με Αυτόματο Σταμάτημα & Αυτόματες Αποστραγγίσεις, 2 σωλήνες πληρώσεως.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Standard Equipment


 • Star/Delta starter system
 • Advanced digital controller providing operation (running hrs, filling pressure, operating temperature), control (start/stop/reset/menu button) & service (service hrs-alarm, records of the last 15 malfunctions) data
 • Oil pump lubrication
 • Start/Stop switch
 • Motor thermal overload protection
 • Automatic stop system
 • Automatic start system
 • Automatic condensate drains with manual backups 
  + Condensate collecting tank.
 • 24V secondary voltage providing safety during routine operation
 • Emergency Stop button
 • Micronic air inlet filter
 • Pressure maintaining & non return valve for extended filtration
 • Condensate Separator after 2nd Stage
 • Combined BA Filter including Coalescing Pre-filter (0.5 mg/m3 oil residual) and BA cartridge (AC/MS + HP option), with the supply of absolutely clean air exceeding by far the requirements of EN12021
 • Safety Bleed valve in case of BA Cartridge absence
 • Large Stainless Steel Intercoolers – Aftercooler
  Safety Valves in all stages
 • Interstage pressure sensors providing emergency shutdown in case of overpressure
 • 2 Kevlar filling hoses (1.2m each) with stainless steel fittings and DIN/INT’L connectors
 • Lever operated on/off filling valves with automatic ventilation
 • Soundproof insulation ensuring very low noise level
 • Dual pressure filling facility, allowing 225/330 bar simultaneous filling via pressure regulator
 • Remote Start/Stop –
 • Remote Load/Unload
 • Interstage/Final stage
 • Manometers
 • Electric hourmeter
 • Vibration hourmeter/service timer (Running hours, BA filter/oil service hours)
 • High Temperature monitoring / alarm / shutdown
 • Low Oil level monitoring / alarm / shutdown
 • Carbon Monoxide (CO) monitoring / alarm / shutdown system
 • Hydrogen Sulfide (H2S) monitoring / alarm / shutdown system
 • Humidity (H2O) monitoring / alarm / shutdown system
 • Carbon Dioxide (CO2) monitoring / alarm / shutdown system
 • OIL-VOC monitoring / alarm / shutdown system
 • Final stage Condensate Separator
 • Special Voltage/Frequency: 230V/50Hz-60Hz * 
  3x230V/60Hz  * 460-480V/60Hz
 • Voltage failure and Phase Rotation Safety device
  Automatic belt tensioning system
 • 1.5m air inlet hose with particle strainer

Optional Equipment


 

typhoon_electric

Open/Classic 15E, 18E

Silent 15E,18E

Twin15,18E

Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ)

1

1

Ψηφιακός πίνακας ενδείξεων Paramina Controller με ενδείξεις πίεσης 2ης και τελικής βαθμίδας, θερμοκρασίας τελικής βαθμίδας, καταγραφή των 15 τελευταίων σφαλμάτων, ενημέρωση για τις εναπομένουσες ώρες έως το επόμενο service και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου

Αντλία Λαδιού με Alarm χαμηλής στάθμης

Διακόπτης start – stop

Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα

Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας

Αυτόματη επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας

Αυτόματες & εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων + Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων με σιγαστήρα

24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Μπουτόν άμεσης Διακοπής Κινδύνου- Emergency Stop

Μικρονικό Φίλτρο αέρος εισαγωγής

Βαλβίδα ελαχίστης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο προσφέροντας εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο φίλτρο

Διαχωριστής συμπυκνωμάτων μετά την 2η βαθμίδα

Φίλτρο Εξευγενισμού του αέρα σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 12021:2014, αποτελούμενο από:στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και στοιχεία molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού)

2

2

2

Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα

Ανοξείδωτοι μεταψύκτες σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης

Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης

Αισθητήρες πίεσης σε κάθε βαθμίδα συμπίεσης με προστασία (διακοπή λειτουργίας αεροσυμπιεστή) σε περίπτωση υπερπίεσης

2 Σωλήνες πληρώσεως Kevlar, 1,2m έκαστος, DIN & Int. με ανοξείδωτα άκρα

Διακόπτες πληρώσεως με αυτόματη εξαεριστική βαλβίδα ασφαλείας για την ομαλή αποσύνδεση των φιαλών

Ηχομονωτικά καλύμματα με χαμηλή στάθμη θορύβου

Σύστημα δύο πιέσεων ταυτόχρονης πλήρωσης 225 & 300 bar με ρυθμιστή πίεσης

Απομακρυσμένη εκκίνηση/στάση – Φόρτωση/Αποφόρτωση

Μανόμετρα Τελικής & Ενδιάμεσων βαθμίδων

Ωρομετρητής Ηλεκτρικός

Ωρομετρητής Δόνησης / Service Timer (Συνολικές ώρες λειτουργίας, Αντικατάσταση φυσιγγίου Φίλτρου, Αντικατάσταση λιπαντικού

Alarm υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας

Αισθητήρας στάθμης ελαίου με alarm

Alarm υψηλής περιεκτικότητας Μονοξειδίου του Άνθρακα CO

Alarm υψηλής περιεκτικότητας Υδρόθειου H2S

Σύστημα Ελέγχου Υγρασίας H2O με αισθητήρα

Alarm υψηλής περιεκτικότητας Λαδιού

Διαχωριστής Τελικής Βαθμίδας

Ειδική Τάση / Συχνότητα 230V/50Hz-60Hz * 3x230V/60Hz * 460-480V/60Hz

Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής

Αυτόματη τάνυση ιμάντα

1,5m σωλήνας εισαγωγής με προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων

1* Standard on Typhoon 18 models – option on Typhoon 15 models.
2* Ø80 x 560 Typhoon 15 models, Ø110 x 495 Typhoon 18 models (option for Typhoon 15 models). Ø110 x 725 Typhoon Twin 15E & 18E.

Scroll to Top