Μία συσκευή με κύριο στόχο να ελέγχει την υγρασία του πεπιεσμένου αέρα μέσω:

  1. Μιας κεντρικής μονάδας ελέγχου, αποτελούμενη από οθόνη, λυχνίες ενδείξεως και πλήκτρα πλοήγησης μενού.
  2. Ενός αισθητήρα υγρασίας ενσωματωμένο σε κέλυφος (θάλαμο) από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το υγρασιόμετρο HC της ΠΑΡΑΜΙΝΑ παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση του φίλτρου (FilterOK – FilterCritical – ChangeFilter) σε σχετική υγρασία, δίνοντας την ίδια στιγμή τη δυνατότητα στον χειριστή να ελέγξει την αξιοπιστία όλων των συσκευών / συστημάτων τα οποία απομακρύνουν την υγρασία από τον αέρα.
Η χρήση αυτής της συσκευής προορίζεται μόνο για αυτό το σκοπό και όχι για οποιοδήποτε άλλο (π.χ.: δεν μπορεί να αντικαταστήσει εργαστηριακές συσκευές μέτρησης υγρασίας).

Θερμοκρασία λειτουργίας: +5oC to +45oC
Έξοδος σύνδεσης: M24x1,5 Αρσενικό σπείρωμα

Κάθε 2 χρόνια, ο αισθητήρας πρέπει να ελεγχθεί και να βαθμονομηθεί, διαφορετικά χρειάζεται αντικατάσταση. Σε δίκτυα με κακή ποιότητα αέρα, κάθε χρόνο.
Ο αισθητήρας υγρασίας συνίσταται να συνδέεται μεταξύ τελικού φίλτρου και βαλβίδας αντεπιστροφής, σε κάθετη θέση όπως φαίνεται παρακάτω

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Αισθητήρας υγρασίας υψηλής ακρίβειας σε ανοξείδωτο θάλαμο.
• Κεντρική μονάδα παρακολούθησης με ψηφιακή οθόνη.
Scroll to Top