ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

Πάροδος Ευαγγελιστρίας – Ασπρόπυργος, Τ.Κ 19300

Τηλέφωνο

Tηλ.: +30 210 5575860, 5575861, 3424066

Scroll to Top