“Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε εγκατάσταση αερίου”

Συμπιεστές αερίων εμβολοφόροι υψηλής πίεσης, κατάλληλοι για εφαρμογές Αζώτου(N2), Ηλίου (He) & Αργού (Ar). Στατικοί ή Ηχομονωμένοι, 3+4 σταδίων, αερόψυκτοι, ελαιολίπαντοι, με σύστημα αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

“Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε εγκατάσταση αερίου”

Συμπιεστές αερίων εμβολοφόροι υψηλής πίεσης, κατάλληλοι για εφαρμογές Αζώτου(N2), Ηλίου (He) & Αργού (Ar). Στατικοί ή Ηχομονωμένοι, 3+4 σταδίων, αερόψυκτοι, ελαιολίπαντοι, με σύστημα αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Μοντέλα

Icon label Icon label

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Icon label Icon label

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Icon label Icon label
Argon
Helium

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Icon label Icon label
Argon
Helium

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικές Προδιαγραφές

gas_compressors

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής

Ρυθμιστής πίεσης εισαγωγής

2 x Ασφαλιστικά πίεσης εισαγωγής

Μανόμετρο πίεσης εισαγωγής

Δοχείο (θάλαμος) εισαγωγής

Πιεζοστάτης ασφαλείας εισαγωγής

Πιεζοστάτης ασφαλείας κενού

Υπερδιαστασιολογημένοι μεταψύκτες σε όλες τις βαθμίδες για βέλτιστη ψύξη

Κεφαλές κυλίνδρων προηγμένης σχεδίασης για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας

Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης

Διαχωριστές συμπυκνωμάτων σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης

Φίλτρο Εξευγενισμού του αερίου, αποτελούμενο από: στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και 2 μεγάλα στοιχεία molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού)

Ανεμιστήρας ψύξεως μεγάλης διαμέτρου, για τέλεια ψύξη κυλίνδρων & μεταψυκτών καθιστώντας τον αεροσυμπιεστή κατάλληλο για συνεχή λειτουργία

Ανεμιστήρας ψύξεως D630 με ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, για βέλτιστη ψύξη

Αυτόματες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων μηδενικής απώλειας αερίου (zero loss) με σύστημα επιστροφής στον στροφαλοθάλαμο

Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ)

24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Γενικός Διακόπτης

Μπουτόν άμεσης Διακοπής Κινδύνου- Emergency Stop

Ψηφιακός πίνακας ενδείξεων Paramina Controller (διαθέσιμος μόνο για τους τύπους Typhoon Silent & Cyclone Silent)

Αυτόματο σταμάτημα & επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας

Αισθητήρες πίεσης σε κάθε βαθμίδα συμπίεσης με προστασία (διακοπή λειτουργίας αεροσυμπιεστή) σε περίπτωση υπερπίεσης

Alarm υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας

Αντλία Λαδιού με Alarm χαμηλής στάθμης (προαιρετικός εξοπλισμός)

Αισθητήρας στάθμης ελαίου με alarm

Ωρομετρητής Ηλεκτρικός

Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα

Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής

Μανόμετρα Τελικής & Ενδιάμεσων βαθμίδων

Αντικραδασμικά Πέλματα

Αντεπίστροφη Βαλβίδα πριν την έξοδο

Αυτόματη Τάνυση Ιμάντα

Ηχομονωτικά καλύμματα με χαμηλή στάθμη θορύβου (διαθέσιμος μόνο για τους τύπους Typhoon Silent & Cyclone Silent)

Scroll to Top