Παγκόσμιας-Εμβέλειας Λύσεις Διαχείρισης Ελέγχου Πεπιεσμένου Αέρα και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

Γνωρίζετε το κόστος του πεπιεσμένου αέρα;

Έρευνες σε βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι η ενέργεια είναι το μεγαλύτερο κόστος που σχετίζεται με τον πεπιεσμένο αέρα, ίσο με το 75% του συνολικού κόστους κτήσης ενός τυπικού κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή.

Μετράμε και αναλύουμε την απόδοση, την κατάσταση και την αποτελεσματικότητα του συμπιεστή και ολόκληρου του συστήματος πεπιεσμένου αέρα, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, την μάρκα ή την ηλικία.

Μετράμε γρήγορα και αποτελεσματικά την πίεση, την τάση, το ρεύμα και τη ροή του πεπιεσμένου αέρα και υπολογίζουμε την παραγωγική ισχύ και τη μη παραγωγική ισχύ του συστήματος πεπιεσμένου αέρα.

Παρέχουμε λύσεις διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας πεπιεσμένου αέρα που επιτρέπουν στον οργανισμό σας να μειώσει το ενεργειακό κόστος και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, ανεξάρτητα από τη μάρκα και την ηλικία των συμπιεστών που χρησιμοποιείτε. Με τη συνδυασμένη χρήση συμπιεστών μεταβλητής ταχύτητας (Inverter), μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%.
Scroll to Top