Απόλυτα Καθαρός Αναπεύσιμος αέρας σύμφωνα με το EN12021 & λοιπά διεθνή πρότυπα


  1. Αεροσυμπιεστής αναπνεύσιμου αέρα υψηλής πίεσης έως 420 bar max με απόδοση από 103 lit/min έως 600 lit/min.
  2. Ο ξηραντής κατεβάζει το σημείο δρόσου του πεπιεσμένο αέρα στους 3 oC πριν εισέλθει στα φίλτρα εξευγενισμού αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των φίλτρων, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους συντήρησης του συμπιεστή.
  3. Συστήματα φιλτραρίσματος (Ενεργός άνθρακας / Molecular Sieve / Hopcalite + προφίλτρο κατακράτησης 0,5 mg/m3) που διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα αναπνεύσιμου αέρα – δυνατότητα ειδικής κατασκευής / σχεδίασης.
  4. +Αυτόματο σύστημα πλήρωσης δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρωση φιαλών, είτε από τον συμπιεστή είτε από το σύστημα αποθήκευσης.
  5. Σύστημα αποθήκευσης με ανεστραμμένες φιάλες για μη συσσώρευση υγρασίας στο κάτω μέρος τους, σε οποιαδήποτε πίεση και συνδυασμό αριθμού φιαλών – δυνατότητα ειδικής κατασκευής / σχεδίασης.
  6. Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα για συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση των ορίων 02, C0, C02, H20, VOC (Oil) & H2S, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας εισπνεόμενου πεπιεσμένου αέρα.
  7. Επιτοίχια πάνελ πλήρωσης σε οποιαδήποτε πίεση και συνδυασμό σωλήνων πλήρωσης – δυνατότητα ειδικής κατασκευής / σχεδίασης.
Scroll to Top