Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 15bar

Στιβαρή Κατασκευή

Υψηλής απόδοσης κολχιοφόροι αεροσυμπιεστές, αερόψυκτοι, ελαιολίπαντοι, με Block κοχλιών σε μία ενιαία (cast iron) κατασκευή, απηλλαγμένη περιττών σωληνώσεων και επομένως περιπτώσεων διαρροής, που περιλαμβάνει:
Στοιχείο συμπίεσης (air-end) με τους νέας τεχνολογίας ρότορες, στηριζόμενους σε ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ρουλεμάν, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 15 bar, με μεγάλο βαθμό απόδοσης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εισαγωγή του στοιχείου συμπίεσης που αποτελείται από:
Φίλτρο αέρος ( ξηρού τύπου ) υψηλής απόδοσης.
σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εισερχόμενου αέρα, με την βαλβίδα αναρρόφησης – αντεπιστροφής, για φορτισμένη – άφορτη λειτουργία.
Σύστημα διαχωρισμού του πεπιεσμένου αέρος από το λιπαντικό, αρχικά μέσω φυγοκεντρισμού και στη συνέχεια μέσω του στοιχείου του διαχωριστήρα (εξωτερικός για εύκολη αλλαγή). Η τελική διαφυγή ελαίου στον πεπιεσμένο αέρα μετά τον διαχωριστήρα δεν υπερβαίνει το επίπεδο των 2 mg/m3.
Φίλτρο ελαίου (εξωτερικό για εύκολη αλλαγή)
Θερμοστάτη
Μαντεμένιο Ελαιοδοχείο με εσωτερική επεξεργασία για αποφυγή διάβρωσης
Δείκτη στάθμης ελαίου
Ασφαλιστικό
Συνδυασμένη βαλβίδα ελαχίστης πιέσεως και αντεπιστροφής

Ψύξη Υψηλής Απόδοσης

Αλουμινένιο ψυγείο ελαίου, για συνεχή και άνετη λειτουργία του μηχανήματος ακόμη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C.
Μεταψύκτης αέρος, για ψύξη του πεπιεσμένου αέρα και υγροποίηση του μεγαλύτερου μέρους της περιεχόμενης υγρασίας.
Ανεμιστήρας ψύξεως με ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα.
Φυγοκεντρικός διαχωριστής, για την κατακράτηση και αυτόματη απομάκρυνση των δημιουργηθέντων συμπυκνωμάτων.

Βέλτιστο Σύστημα Ελέγχου

Ο βιομηχανικός υπολογιστής PARAMINA Controller ελέγχει και διαχειρίζεται τον αεροσυμπιεστή, τον προστατεύει και ενημερώνει το χειριστή για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή του.
Επιτηρητής τάσης και φοράς περιστροφής
Αναλογικοί αισθητήρες πίεσης, ασφαλείας & λειτουργίας
24V δευτερεύον κύκλωμα λειτουργίας παρέχοντας ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως αστέρος τριγώνου (Υ-Δ)
Ηλεκτροκινητήρας κλάσης F, IP55, IE3-4, 400-440V/50-60Hz, με θερμικό διακόπτη προστασίας

Εύκολη Συντήρηση

Άνετη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του αεροσυμπιεστή για εύκολο και ταχύτατο service

 

Χαμηλό επίπεδο θορύβου / Κραδασμών

Αθόρυβη λειτουργία μέσω υψηλής απόδοσης ηχομονωμένων καλυμμάτων
Ενσωματωμένος αντικραδασμικός έλεγχος
Μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα στην κεφαλή με ιμάντες χρονισμού και πρωτοποριακό σύστημα αυτόματης τάνυσης

Σύστημα Μεταβλητών Στροφών – Inverter

 • Οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος
 • Ομαλή εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα
 • Παραγόμενη ποσότητα αέρα ανάλογα με τη ζή-τηση, μέσω της συνεχούς μεταβολής στροφών του ηλεκτροκινητήρα μειώνοντας την κατανά-λωση ρεύματος
 • Απόλυτα σταθερή πίεση (± 0,1 bar)
 • Ελεύθερη επιλογή πίεσης λειτουργίας ( 5 – 13 bar)
 • Μηδενικά διαστήματα εν κενώ λειτουργίας (α-ποφυγή σπατάλης ενέργειας)
 • Μείωση των διαστημάτων εν κενώ λειτουργίας
 • Μείωση των καταπονήσεων του ηλεκτροκινη-τήρα και της κεφαλής του αεροσυμπιεστή, με αποτέλεσμα τη μείωση των φθορών και του κόστους συντήρησης
 • Φίλτρα για τις αρμονικές συνιστώσες
 • Συντελεστής σταθερής ισχύος
 • Υψηλή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ Μοντέλα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Flow Diagram

1 Air filter - intake valve. 2 Screw Air End. 3 Safety valve. 4 Air/Oil separator. 5 Oil filter. 6 Oil thermostat. 7 Oil cooler. 8 Air cooler. 9 Maintenance valve. 10 Water separator. 11 Safety pressure switch. 12 Working pressure switch.
1 Air filter – intake valve.
2 Screw Air End.
3 Safety valve.
4 Air/Oil separator.
5 Oil filter.
6 Oil thermostat.
7 Oil cooler.
8 Air cooler.
9 Maintenance valve.
10 Water separator.
11 Safety pressure switch.
12 Working pressure switch.
Scroll to Top