Η εταιρεία μας οδεύει πλέον στην τρίτη γενιά της ιδιοκτησίας ως ο μοναδικός Έλληνας κατασκευαστής κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών, εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών υψηλής πίεσης και συστημάτων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, κατάλληλων για βιομηχανική χρήση, συμπίεση αερίων (άζωτο, ήλιο, αργό) και για αναπνεύσιμο αέρα στις εξής εφαρμογές:

 • Κατάδυση
 • Πυρόσβεση
 • Ναυτιλία
 • Βιομηχανία
 •  Άμυνα (Αεροπορία, Ναυτικό, Στρατός)
 • Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου/Προστασία από H2S
 • Paintball, Σκοποβολή, Μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η εταιρεία μας μετακόμισε στις νέες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ποιοτικού ελέγχου.

Τον Ιούνιο του 2016, η PARAMINA γιόρτασε τα 50 χρόνια της. Πέντε δεκαετίες εμπειρίας και εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την PARAMINA ως συνώνυμο της ποιότητας στην αγορά πεπιεσμένου αέρα.

Σήμερα, η PARAMINA είναι μια εταιρεία ικανή να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες των πελατών, μέσω:

 • Στιβαρής κατασκευής βασισμένη στην ποιότητα, την αντοχή και το χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • 3D Μηχανολογικού Σχεδιασμού
 • Ευελιξίας
 • Προσωπικής & Άμεσης Επαφής με όλους τους πελάτες
 • Άμεσης απάντησης σε όλες τις ζητήσεις
 • Σύντομων & Άμεσων παραδόσεων
 • Διαθεσιμότητας Ανταλλακτικών σε χαμηλές τιμές
 • Προσαρμοσμένων σχεδιαστικών λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Δωρεάν εκπαίδευσης πωλήσεων και συντήρησης στις εγκαταστάσεις μας για όλους τους συνεργάτες μας
 • Συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το EN 9001:2015, πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA, για όλη τη διαδικασία παραγωγής, από την Έρευνα & Ανάπτυξη έως την Κατασκευή, τις Πωλήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση για όλους τους αεροσυμπιεστές και τον εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα. Εφαρμόζουμε επίσης ένα περιβαλλοντικό σύστημα σύμφωνα με το EN ISO 14001.
 • Δήλωσης συμμόρφωσης CE από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς & συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ όλων των αεροσυμπιεστών και του εξοπλισμού επεξεργασίας αέρα.
 • Συμμόρφωσης με όλους τους απαραίτητους κανόνες και κανονισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος και η ασφάλεια του χειριστή κατά την λειτουργία. Τα προϊόντα κατασκευής της Paramina, όπως αεροσυμπιεστές, ξηραντές, φίλτρα, πάνελ πληρώσεως, συστήματα αποθήκευσης, βαλβίδες ασφαλείας, διακόπτες πλήρωσης & βαλβίδες ελαχίστης πίεσης, δοκιμάζονται ΕΝΑ προς ΕΝΑ ξεχωριστά, κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και με τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό δοκιμής πίεσης.
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης προϊόντων για όλους τους πελάτες μας
 • Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών σε όλες τις ηπείρους.

Η εταιρεία μας οδεύει πλέον στην τρίτη γενιά της ιδιοκτησίας ως ο μοναδικός Έλληνας κατασκευαστής κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών, εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών υψηλής πίεσης και συστημάτων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, κατάλληλων για βιομηχανική χρήση, συμπίεση αερίων (άζωτο, ήλιο, αργό) και για αναπνεύσιμο αέρα στις εξής εφαρμογές:

 • Κατάδυση
 • Πυρόσβεση
 • Ναυτιλία
 • Βιομηχανία
 •  Άμυνα (Αεροπορία, Ναυτικό, Στρατός)
 • Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου/Προστασία από H2S
 • Paintball, Σκοποβολή, Μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η εταιρεία μας μετακόμισε στις νέες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ποιοτικού ελέγχου.

Τον Ιούνιο του 2016, η PARAMINA γιόρτασε τα 50 χρόνια της. Πέντε δεκαετίες εμπειρίας και εξειδίκευσης, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των προϊόντων μας, καθιέρωσαν την PARAMINA ως συνώνυμο της ποιότητας στην αγορά πεπιεσμένου αέρα.

Σήμερα, η PARAMINA είναι μια εταιρεία ικανή να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες των πελατών, μέσω:

 • Στιβαρής κατασκευής βασισμένη στην ποιότητα, την αντοχή και το χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • 3D Μηχανολογικού Σχεδιασμού
 • Ευελιξίας
 • Προσωπικής & Άμεσης Επαφής με όλους τους πελάτες
 • Άμεσης απάντησης σε όλες τις ζητήσεις
 • Σύντομων & Άμεσων παραδόσεων
 • Διαθεσιμότητας Ανταλλακτικών σε χαμηλές τιμές
 • Προσαρμοσμένων σχεδιαστικών λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Δωρεάν εκπαίδευσης πωλήσεων και συντήρησης στις εγκαταστάσεις μας για όλους τους συνεργάτες μας
 • Συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το EN 9001:2015, πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA, για όλη τη διαδικασία παραγωγής, από την Έρευνα & Ανάπτυξη έως την Κατασκευή, τις Πωλήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση για όλους τους αεροσυμπιεστές και τον εξοπλισμό επεξεργασίας αέρα. Εφαρμόζουμε επίσης ένα περιβαλλοντικό σύστημα σύμφωνα με το EN ISO 14001.
 • Δήλωσης συμμόρφωσης CE από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς & συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ όλων των αεροσυμπιεστών και του εξοπλισμού επεξεργασίας αέρα.
 • Συμμόρφωσης με όλους τους απαραίτητους κανόνες και κανονισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος και η ασφάλεια του χειριστή κατά την λειτουργία. Τα προϊόντα κατασκευής της Paramina, όπως αεροσυμπιεστές, ξηραντές, φίλτρα, πάνελ πληρώσεως, συστήματα αποθήκευσης, βαλβίδες ασφαλείας, διακόπτες πλήρωσης & βαλβίδες ελαχίστης πίεσης, δοκιμάζονται ΕΝΑ προς ΕΝΑ ξεχωριστά, κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και με τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό δοκιμής πίεσης.
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης προϊόντων για όλους τους πελάτες μας
 • Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών σε όλες τις ηπείρους.

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η Paramina ως πολύτιμος συνεργάτης συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής και μακρόχρονης επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω:

 • Εκτεταμένης και εξειδικευμένης γνώσης του Τεχνικού Προσωπικού της PARAMINA
 • Πλήρους διαθεσιμότητας ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών
 • Γρήγορης & άμεσης τεχνικής υποστήριξης
 • Παγκόσμιου δικτύου συνεργατών της PARAMINA, στελεχωμένο με έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς αεροσυμπιεστών.

After sales service

Η Paramina ως πολύτιμος συνεργάτης συμβάλλει στη δημιουργία μιας σταθερής και μακρόχρονης επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω:

 • Εκτεταμένης και εξειδικευμένης γνώσης του Τεχνικού Προσωπικού της PARAMINA
 • Πλήρους διαθεσιμότητας ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών
 • Γρήγορης & άμεσης τεχνικής υποστήριξης
 • Παγκόσμιου δικτύου συνεργατών της PARAMINA, στελεχωμένο με έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς αεροσυμπιεστών.
Scroll to Top