Αεροσυμπιεστές 40bar

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές μέσης πίεσης, κατάλληλοι για κάθε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εφαρμογή.
Μοντέλα: Mistral & Typhoon. Ανοιχτού τύπου, 2 σταδίων, αερόψυκτοι, ελαιολίπαντοι, με σύστημα αποστράγγισης μηδενικής απώλειας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Scroll to Top