Φίλτρα Πεπιεσμένου Αέρα

Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένα να αφαιρούν σωματίδια, λάδι, ατμούς λαδιού και οσμές έως 0,01 micron και 0,003 mg/m3.
Μανόμετρο διαφορικής πίεσης.
Επεξεργασίας ανοδίωσης.
Αυτόματη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.
Brochure
Αεροφυλάκια
Brochure

Αεροφυλάκια αέρα υψηλής αντοχής

Πιστοποιημένα (CE) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
● Ηλεκτροστατικά Βαμμένα ή Γαλβανισμένα
● Με Μανόμετρο & Βαλβίδα Ασφαλείας
● Με Χειροκίνητη ή/και Αυτόματη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.
Brochure
Brochure

Διαχωριστές Ελαίου/Νερού

Διαχωρισμός και συλλογή του λιπαντικού συμπυκνώματος των αποστραγγίσεων (αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, ξηραντών και φίλτρων), σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Brochure

Αποστραγγίσεις Συμπυκνωμάτων

Ελεγχόμενες μέσω χρονοδιακόπτη ή μέσω ανίχνευσης στάθμης υγρού για διαχείριση συμπυκνωμάτων με μηδενική απώλεια πεπιεσμένου αέρα σε: Αεροφυλάκια, Διαχωριστές & Συστήματα φιλτραρίσματος.

Ξηραντές Πεπιεσμένου Αέρα

Ξηραντές αναπεύσιμου αέρα για ξήρανση & καθαρισμό πεπιεσμένου αέρα σε εφαρμογές αναπνοής αέρα. Εξασφάλιση ποιότητας καθαρού αέρα για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με το ΕΝ12021 και ιατρικού αέρα αναπνοής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Pharmacopee Europeene)
Brochure

Ψυκτικού τύπου με μοναδικό σχεδιασμό και νέου τύπου εναλλάκτη αλουμινίου, εξασφαλίζοντας μια απλή, αξιόπιστη και χωρίς συντήρηση λύση για ξηρό και καθαρό αέρα. Σημείο Δρόσου: +3 °C

Brochure

Προσροφητικού τύπου, με αναγέννηση είτε μέσω πεπιεσμένου αέρα χωρίς θερμοστοιχεία (heatless) είτε μέσω θερμοστοιχείων (heat regenerated) για εντελώς ξηρό πεπιεσμένο αέρα – απολύτως απαλλαγμένο από υγρασία και συμπυκνώματα.
Σημείο Δρόσου: -20 °C έως -70 °C.
Brochure 1
Brochure 2

Scroll to Top