Συστοιχίες Φιαλών

 • Συστοιχία Φιαλών
 • Μεταλλική βάση ηλεκτροστατικά βαμμένη
 • Φιάλες, 50/80lit
 • Πίεση Λιετουργίας έως 450bar
 • Δυνατότητα Ειδικών Κατασκευών σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • Οι Φιάλες είναι τοποθετημένες ανάστροφα για μη συσσώρευση υγρασίας στο κάτω μέρος τους

Συστήματα Φίλτρανσης

 • Επιτοίχια, σε μεταλλική βάση ηλεκτροστατικά βαμμένη
 • Φίτλρα αναπνεύσιμου αέρα εξοπλισμένα με προ-φίλτρο κατακράτησης λαδιού και φυσίγγιο ενεργού άνθρακα – molecular sieve
  • Χειροκίνητες ή/και αυτόματες αποστραγγίσεις

Πάνελ Πληρώσεως

 •  Αναπνεύσιμου Αέρα
 • Αυτόματης προτεραιότητας πλήρωσης
 • Paintball
 • Με επιλογή 2 πιέσεων λειτουργίας 225/330 bar
 • Επιτοίχια, σε μεταλλική βάση ηλεκτροστατικά βαμμένη
 • Με δυνατότητα Ειδικών Κατασκευών σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Scroll to Top