Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, από την TUV AUSTRIA, για τον σχεδιασμό, παραγωγή, πώληση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αεροσυμπιεστών & μηχανημάτων παραγωγής – επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα.

Επίσης εφαρμόζει περιβαλλοντικό σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001.

Όλοι οι αεροσυμπιεστές μας και τα μηχανήματα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατούν πιστοποιητικό CE από τριτοβάθμιο διακριβωμένο φορέα. Παραδείγματα σχετικών πιστοποιητικών παρατίθενται στη πιο κάτω λίστα.

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται με Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Πιστοποιητικά ΠΑΡΑΜΙΝΑ

pdf

ABS certificate

AIR COMPRESSORS certificate

BA FILTERS certificate

DNV certificate

DRYERS certificate

ISO certificate

SAFETY VALVES certficate