Φίλτρα Εξευγενισμού (Αναπνεύσιμου) Πεπιεσμένου Αέρα

Πρωτοποριακά συστήματα εξευγενισμού του πεπιεσμένου αέρα, κατασκευής PARAMINA, με νέο ενσωματωμένο προ-φίλτρο κατακράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου, εξασφαλίζοντας απόλυτα καθαρό αέρα σύμφωνα με την προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 12021.

Φίλτρο Mistral Φ80×375
Συνδυασμένο φίλτρο εξευγενισμού του αέρα εξοπλισμένο με σώμα, βάση & τάπα από αλουμίνιο, προ-φίλτρο κατακράτησης ελαίου έως 0,5 mg/m3, Φ42×180 στοιχείο active carbon (ενεργός άνθρακας) – molecular sieve (πυριτικά άλατα) + hopcalite προαιρετικά (κατακράτηση μονοξειδίου του άνθρακα CO) και χειροκίνητη αποστράγγιση. Ασφαλιστικό και αυτόματες αποστραγγίσεις ως προαιρετικός εξοπλισμός.
– Μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας αέρα: 168 m3
– Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 350 bar
Φίλτρο Typhoon Φ80×560
Συνδυασμένο φίλτρο εξευγενισμού του αέρα εξοπλισμένο με σώμα, βάση & τάπα από αλουμίνιο, προ-φίλτρο κατακράτησης ελαίου έως 0,5 mg/m3, 2 x Φ42×180 στοιχεία active carbon (ενεργός άνθρακας) – molecular sieve (πυριτικά άλατα) + hopcalite προαιρετικά (κατακράτηση μονοξειδίου του άνθρακα CO) και χειροκίνητη αποστράγγιση. Ασφαλιστικό και αυτόματες αποστραγγίσεις ως προαιρετικός εξοπλισμός.
– Μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας αέρα: 300 m3
– Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 350 bar
Φίλτρο Typhoon NEO Φ110×495
Συνδυασμένο φίλτρο εξευγενισμού του αέρα εξοπλισμένο με σώμα, βάση & τάπα από αλουμίνιο, προ-φίλτρο κατακράτησης ελαίου έως 0,5 mg/m3, Φ65×260 στοιχείo φίλτρου active carbon (ενεργός άνθρακας) – molecular sieve (πυριτικά άλατα) + hopcalite προαιρετικά (κατακράτηση μονοξειδίου του άνθρακα CO) και χειροκίνητη αποστράγγιση. Ασφαλιστικό και αυτόματες αποστραγγίσεις ως προαιρετικός εξοπλισμός.
– Μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας αέρα: 504 m3
– Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 480 bar
Φίλτρο Cyclone Φ110×725
Συνδυασμένο φίλτρο εξευγενισμού του αέρα εξοπλισμένο με σώμα, βάση & τάπα από αλουμίνιο, προ-φίλτρο κατακράτησης ελαίου έως 0,5 mg/m3, 2 x Φ65×260 στοιχεία φίλτρου active carbon (ενεργός άνθρακας) – molecular sieve (πυριτικά άλατα) + hopcalite προαιρετικά (κατακράτηση μονοξειδίου του άνθρακα CO) και χειροκίνητη αποστράγγιση. Ασφαλιστικό και αυτόματες αποστραγγίσεις ως προαιρετικός εξοπλισμός.
– Μέγιστη δυνατότητα επεξεργασίας αέρα: 900 m3
– Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 350 bar