Σύστημα Διαχείρισης & Διαχωρισμού Συμπυκνωμάτων Ελαίου/Νερού [Oil/Water Separation Systems], μέσω συλλογής και διαχωρισμού αυτών, τύπου SEPREMIUM, κατασκευής JORC Ολλανδίας. Οικολογικό Προϊόν.

Αρχικά συλλέγουμε στο σύστημα όλα τα συμπυκνώματα από τις επιμέρους εξυδατώσεις του δικτύου (φίλτρα – ξηραντές κλπ.). Στη συνέχεια το σύστημα διαχωρίζει τα λάδι από το νερό και αποβάλλει στο περιβάλλον μόνο τα συμπυκνώματα νερού παρακρατώντας ταυτόχρονα τα συμπυκνώματα λαδιού εντός του ανταλλάξιμου στοιχείου (element) του.

 Sepremium 10

ModelΙκανότητα Επεξεργασίας m3/minΔιάμετρος
Εισόδου – Εξόδου
SEPREMIUM 22,01/2’’
SEPREMIUM 55,01/2’’
SEPREMIUM 1010,01/2’’
SEPREMIUM 2020,01/2’’
SEPREMIUM 3030,01/2’’

Sepremium 2 Brochure

Sepremium 5-30 Brochure