Σύστημα Διαχείρισης & Διαχωρισμού Συμπυκνωμάτων Ελαίου/Νερού [Oil/Water Separation Systems], μέσω συλλογής και διαχωρισμού αυτών, τύπου SEPREMIUM, κατασκευής JORC Ολλανδίας. Οικολογικό Προϊόν.

Αρχικά συλλέγουμε στο σύστημα όλα τα συμπυκνώματα από τις επιμέρους εξυδατώσεις του δικτύου (φίλτρα – ξηραντές κλπ.). Στη συνέχεια το σύστημα διαχωρίζει τα λάδι από το νερό και αποβάλλει στο περιβάλλον μόνο τα συμπυκνώματα νερού παρακρατώντας ταυτόχρονα τα συμπυκνώματα λαδιού εντός του ανταλλάξιμου στοιχείου (element) του.

 Sepremium 10

Model Ικανότητα Επεξεργασίας m3/min Διάμετρος
Εισόδου – Εξόδου
SEPREMIUM 2 2,0 1/2’’
SEPREMIUM 5 5,0 1/2’’
SEPREMIUM 10 10,0 1/2’’
SEPREMIUM 20 20,0 1/2’’
SEPREMIUM 30 30,0 1/2’’

Sepremium 2 Brochure

Sepremium 5-30 Brochure