Υψηλής απόδοσης βαλβίδα ελαχίστης πίεσης & αντεπιστροφής, κατασκευής ΠΑΡΑΜΙΝΑ, διάμετρος εισόδου – εξόδου ¼’’ BSP, μέγιστη πίεση ρύθμισης 200 bar

Pressure maintaining valves