Κάθετα ή Οριζόντια Aεροφυλάκια [Air Tanks/Air Receivers], με επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

1

ΧωρητικότηταΠίεση Λειτουργίας
ltbar
27011 – 16
50011 – 16
100012 – 16
200012 – 16
300012 – 16
400012 – 16
500012 – 16
600012
  • Αεροφυλάκια για πίεση έως και 42 bar
  • Αεροφυλάκια γαλβανισμένα εν θερμώ
  • Με ανθρωποθυρίδα ή θυρίδα ελέγχου