Έλεγχος Ποιότητας Πεπιεσμένου Αέρα

Μετρήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα με το πιστοποιημένο όργανο Air Tester της Factair Αγγλίας.Οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε:

  • Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα (δυτών, πυροσβεστών κ.α).
  • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης νοσοκομείων.
  • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα βιομηχανιών φαρμάκων & τροφίμων.

Το όργανο έχει την δυνατότητα να ελέγχει εάν ο πεπιεσμένος αέρας εντός των φιαλών ή στα σημεία όπου απαιτείται, συμφωνεί με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 12021, European Pharmacopoeia – Addition 2000 κ.α. Οι μετρήσεις διενεργούνται με πιστοποιημένες αμπούλες της εταιρίας Drager, οι οποίες ανιχνεύουν εάν η περιεκτικότητα στον πεπιεσμένο αέρα των: CO, CO2, Oil, H2O, NOX, SO2 και H2S βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων που προδιαγράφουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρία μας, μετά από κάθε έλεγχο που πραγματοποιεί, έχει την δυνατότητα να εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου Ποιότητας πεπιεσμένου αέρα για κάθε νόμιμη χρήση.